-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Bezwaar maken tegen EMA of onderzoek rijgeschiktheid CBR?

Regelmatig krijgen wij de vraag of we bezwaar kunnen maken tegen de beslissing van het CBR waarbij een maatregel is opgelegd. U kunt bijvoorbeeld

  • bezwaar maken tegen de door het CBR opgelegde EMA (Educatieve Maatregel Alcohol en verkeer), of
  • bezwaar maken tegen het door het CBR opgelegde onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Welke bezwaargronden?

De bezwaargronden zijn echter beperkt. U kunt in het algemeen maar twee echte gronden aanvoeren

1. Dat u niet hebt opgetreden als bestuurder
In de CBR-procedure wordt vrij snel aangenomen dat er sprake is van een bestuurder. Een vermoeden van de de politie dat de betrokkene als bestuurder heeft opgetreden is daardoor al voldoende. Er hoeft niet daadwerkelijk te worden gezien dat het voertuig wordt bestuurd. Er wordt dus vaak uitgegaan van het vermoeden van de politie en de mededeling die de politie aan de hand daarvan doet aan het CBR.

2. Door de politie tijdens het alcoholonderzoek gemaakte fouten
Een tweede bezwaargrond kan zijn dat er door de politie fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek waardoor het resultaat van de ademanalyse onjuist is. Er zijn verschillende fouten die gemaakt kunnen worden.
a) 20 minuten termijn niet in acht genomen
b) verbalisant niet bevoegd tot bediening van de ademanalyse
c) ademanalyseapparaat niet goedgekeurd
d) u hebt gevraagd om een tegenonderzoek (bloedonderzoek)
e) de uitslag van de ademanalyse is niet medegedeeld

Werkwijze bezwaarprocedure

Indien u de zaak bij ons aanmeldt, zullen wij eerst een pro forma bezwaarschrift voor u indienen om alle processtukken op te vragen bij het CBR. Door het indienen van een pro forma bezwaarschrift is ook de bezwaartermijn van 6 weken veilig gesteld.
U ontvangt vervolgens van ons een advies over de mogelijkheden en de slagingskans om de bezwaarprocedure door te zetten en op welke gronden wij dan procedure dan zouden kunnen winnen.

 

 

Terug naar homepage