-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Bijstand tijdens OM-zitting of zitting politierechter

Indien gewenst kunnen wij u later ook bijstaan tijdens de OM-zitting of de zitting bij de politierechter, afhankelijk van wat voor zitting u gaat krijgen.

Na de klaagschriftprocedure

Nadat wij  – tijdens de klaagschriftprocedure – het rijbewijs voor u terug hebben kunnen krijgen, stopt de procedure daarmee nog niet voor u. U zult later nog moeten verschijnen op een zitting. Dit kan zijn een:

Pas bij deze zitting krijgt u uw definitieve straf te horen. Hierbij kan het ook zijn dat de officier of de rechter uw rijbewijs, dat u eerder TIJDELIJK terug hebt gekregen, weer afpakt. Om dit te voorkomen, is het in ieder geval van belang dat u zich met name tijdens deze zitting laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

OM-zitting

Een OM-zitting is een zitting waarbij geen rechter aan te pas komt. U zit tegenover een officier van justitie die uw zaak heeft beoordeeld en die mede op basis van uw verhaal, de door de advocaat gevoerde verweren en de informatie uit het dossier een definitieve straf oplegt in de vorm van een strafbeschikking. Het kan hierbij gaan om een forse geldboete en een ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal 6 maanden. Er staat dus veel op het spel.

Politierechter

Wanneer er sprake is van een hoger alcoholgehalte of bij recidive (in de afgelopen 5 jaren) zult u eerder worden gedagvaard om te verschijnen bij de politierechter die aan u een straf zal opleggen. De politierechter kan voor rijden onder invloed ook een geldboete opleggen en daarnaast een ontzegging van de rijbevoegdheid tot 24 maanden onvoorwaardelijk. De straffen zijn dus zeker niet mild en een zitting bij de politierechter kan voor een leek nog best ingewikkeld zijn. Adequate rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat is hiervoor een echte must.

Bijstand advocaat

Als u kiest voor de bijstand van de advocaat tijdens de OM-zitting of de zitting van de politierechter, zal uw advocaat eerst het volledige proces-verbaal en alle overigen processtukken voor u opvragen en u hierover adviseren. Daarna zal de advocaat u voorbereiden op de zitting door u uit te leggen wat u kunt verwachten, welke vragen er gesteld kunnen worden en hoe u hierop het beste kunt antwoorden. Niets zal aan het toeval worden overgelaten!

Aanmelden nieuwe zaak

Terug naar homepage