-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Opvragen proces-verbaal + advies of alcohol-onderzoek juist is verricht

Naast het opstellen en indienen van het klaagschrift kunnen wij ook voor u het proces-verbaal van de politie opvragen om na te gaan of het alcoholonderzoek dan wel de snelheidsmeting op de juiste wijze wordt verricht.

20% gaat fout

In 20% van onze zaken komen wij toch nog steeds fouten tegen die door de politie worden gemaakt bij het alcoholonderzoek en bij snelheidsmetingen. Deze fouten kunnen ertoe leiden dat de uitslag niet op de juiste wijze is vastgesteld waardoor het proces-verbaal van de politie niet voor het bewijs gebruikt mag worden. Dit moet dan leiden tot een vrijspraak.

Wanneer u tot die gelukkige 20% behoort, zou dat voor u betekenen dat de strafzaak voor u eindigt;

  • u krijgt het rijbewijs per direct terug
  • u krijgt geen boete of rijontzegging meer
  • u krijgt geen strafblad
  • en misschien hoeft u niet eens meer bij de rechter of bij een OM-zitting te verschijnen

Opvragen proces-verbaal

Als u dat wenst, kunnen wij voor u het proces-verbaal bij het CVOM opvragen en voor u nagaan of de politie alle voorschriften goed heeft nageleefd.

Uitgebreid advies

U krijgt van ons een uitgebreid advies op maat. Wij zullen u stap voor stap wegwijs maken in de van toepassing zijnde voorschriften en daarbij meteen aangeven of de politie zich heeft gehouden aan deze voorschriften. Zijn er fouten gemaakt, dan zullen wij direct aangeven welke consequentie dit moet hebben en kunnen wij maatregelen nemen om uw rijbewijs direct terug te krijgen.

Terug naar homepage