-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Recidiveregeling alcohol

Bent u in de afgelopen 5 jaren eerder aangehouden wegens rijden onder invloed en bedroeg het alcoholgehalte bij de laatste aanhouding 570 µg/l of 1,3 ‰, dan zult u ook te maken gaan krijgen met de recidiveregeling alcohol.

Rijbewijs snel terug?

Op zich is het ook in het geval van recidive in de afgelopen 5 jaren mogelijk om het rijbewijs snel weer terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank. Van belang is mede het alcoholgehalte bij de laatste overtreding en de voorgeschreven straf bij rijden onder invloed. Zolang die straf nog binnen de voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid valt of maar net daarboven, terwijl u anderszins een evident spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs, lukt het vaak nog wel om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs terug te krijgen.

Recidiveregeling alcohol uitgelegd

De recidiveregeling is geregeld in artikel 123b WVW. Dit artikel bepaalt dat bij recidive het rijbewijs automatisch zijn geldigheid verliest na

  • het onherroepelijk worden van de uitspraak van de rechter
  • na de acceptatie van een strafbeschikking in het kader van een OM-zitting

in geval van

  • rijden onder invloed met een alcoholgehalte van 570 µg/l of 1,3 ‰
  • weigering ademanalyse en/of bloedonderzoek

Recidiveregeling alcohol in de praktijk

De recidiveregeling alcohol houdt voor u concreet in dat bij een 2de keer rijden onder invloed binnen 5 jaar het rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard na de veroordeling door de politierechter. Het is van belang om hiermee vooraf al rekening te houden en uw advocaat moet hier ook al vooraf verweer op voeren tijdens de zitting bij de politierechter.

Tips bij recidiveregeling alcohol

Vanwege de samenloop tussen de verschillende procedures van het CBR, de strafzaak en de recidiveregeling alcohol, is het van belang dat in iedere procedure de juiste verweren worden gevoerd en de in te stellen rechtsmiddelen op elkaar worden afgestemd zodat u het rijbewijs zo lang mogelijk kunt behouden of in ieder geval zo snel mogelijk weer terug krijgt.

Om tactische redenen kan na de veroordeling hoger beroep worden ingesteld om te voorkomen dat het rijbewijs direct al ongeldig wordt verklaard, zodat dit kan worden afgestemd met het moment dat het rijbewijs door het CBR ook eventueel ongeldig zou worden verklaard. Hierdoor kunt u kort daarna al het rijbewijs terugkrijgen via een eigen verklaringsprocedure bij het CBR en een snel rijexamen.

Gespecialiseerde advocaat

Is er bij u sprake van recidive in de afgelopen 5 jaren, dan is het echt verstandig om u te laten bijstaan door een in alle drie de procedures gespecialiseerde advocaat. Alleen dan kan volledige afstemming plaatsvinden en weet u zeker dat u het rijbewijs het snelst weer terug krijgt.

Terug naar homepage