-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Veelgestelde vragen rijbewijs terug

Vragen hoe rijbewijs snel terug

1. Hoe krijg ik het rijbewijs zo snel mogelijk terug?
2. Heeft het zin om eerst een brief te sturen naar de officier van justitie (CVOM)?
3. Hoe lang duurt het om het rijbewijs terug te krijgen?

Vragen over het klaagschrift

4. Wat is een klaagschrift?
5. Waarom een klaagschrift indienen?
6. Wat kan ik verwachten van het klaagschrift?
7. Wanneer kan het klaagschrift worden ingediend?

Vragen over kosten van rechtsbijstand

8. Wat zijn de kosten van rechtsbijstand voor het terugkrijgen van het rijbewijs?
9. Kan ik ook een pro deo advocaat krijgen?
10. Zijn er verder nog kosten?


 

1. Hoe krijg ik mijn rijbewijs zo snel mogelijk terug?

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, kunnen wij ervoor zorgen dat u het rijbewijs snel weer terugkrijgt. Wanneer u het aanmeldingsformulier op de website invult en naar ons verstuurt, neemt de advocaat eerst contact met u om de mogelijkheden te bespreken en een inschatting te maken van de haalbaarheid. Alleen wanneer u een redelijke kans hebt om het rijbewijs terug te krijgen, zal de advocaat de zaak oppakken en voor u een klaagschrift indienen. Hierdoor wordt voorkomen dat u onnodig kosten maakt, terwijl wij anderzijds onze hoge slagingspercentage behouden; gemiddeld 85% van de zaken worden door ons gewonnen!

> Wanneer heeft een klaagschrift zin?

2. Heeft het zin om eerst een brief te sturen naar de officier van justitie (CVOM)?

Nee, tegenwoordig heeft het vrijwel geen zin om in een brief aan de officier van justitie te vragen om teruggave van het rijbewijs. Vrijwel nooit maken wij het mee dat de officier in reactie op zo’n brief het rijbewijs teruggeeft. Wij vragen ons zelfs af of de brieven wel echt door de officier worden gelezen. Onze indruk is dat de beslissing tot inhouding vrijwel automatisch wordt genomen op basis van het alcoholgehalte en de eventuele recidive en bij snelheidsovertredingen op basis van de gemeten snelheidsoverschrijding en de eventuele recidive. Ons advies is om direct een klaagschrift in te dienen.

3. Hoe lang duurt het om het rijbewijs weer terug te krijgen?

Wanneer u de zaak aanmeldt, kunnen wij binnen 1 – 2 dagen al een klaagschrift voor u opstellen en indienen. Vervolgens duurt het ongeveer 14 dagen voordat de zaak op zitting wordt gepland. In principe kan u het rijbewijs dus al binnen 2,5 week na invordering terug hebben. Belangrijk is wel dat hierbij snel wordt gehandeld en dat niet eerst de beslissing van de officier van justitie wordt afgewacht.

4. Wat is een klaagschrift?

Een klaagschrift is een schriftelijk processtuk waarin wordt geklaagd over het uitblijven van een last tot teruggave van het rijbewijs. De klacht is gericht tegen de invordering en inhouding van het rijbewijs. Het klaagschrift moet door de advocaat bij akte worden ingediend bij de griffie van de rechtbank. Het gaat om een formele wijze van indiening. Anders kan de klager niet-ontvankelijkheid worden verklaard.

5. Waarom een klaagschrift indienen?

Een klaagschrift is vaak de enige manier om op een snelle manier het rijbewijs terug te krijgen. Officier van justitie gaan tegenwoordig nauwelijks meer uit zichzelf over tot teruggave van het rijbewijs. Wanneer u een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs (bijv. werk, medische redenen) kunt u de rechter vragen om een tussentijdse beslissing te nemen om het rijbewijs terug te geven.

6. Wat kan ik verwachten van het klaagschrift?

Het klaagschrift moet alle relevante informatie en redenen bevatten die maken dat het rijbewijs aan de klager teruggegeven moeten worden. Onze klaagschriften zijn daarom erg uitgebreid, volledig en aangepast op uw persoonlijke situatie zodat u daarmee de grootste kans maakt om het rijbewijs terug te krijgen. Waar andere advocaten vaak volstaan met een beknopt klaagschrift van hooguit een pagina, besteden wij veel aandacht aan de klaagschriften en zorgen wij ervoor dat echt alle argumenten al in het klaagschrift zijn verwerkt. Regelmatig krijgen wij complimenten van zowel onze cliënten als van rechters over onze uitgebreide klaagschriften.

7. Wanneer kan het klaagschrift worden ingediend?

Het klaagschrift kan direct worden ingediend. U hoeft niet te wachten totdat u een beslissing van de officier van justitie hebt ontvangen. Wij kunnen al binnen 1 – 2 dagen voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank.

8. Wat zijn de kosten van rechtsbijstand voor het terugkrijgen van het rijbewijs?

Het opstellen en indienen van een uitgebreid klaagschrift kost slechts € 475,00 excl. BTW. Nergens is het zo voordelig om uw rijbewijs terug te krijgen!

9.  Kan ik ook een pro deo advocaat krijgen?

Onze advocaten verlenen ook pro deo rechtsbijstand aan cliënten die een te laag inkomen hebben om zelf de advocaat te kunnen betalen. De advocaat vraagt dan een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.Wanneer een toevoeging wordt afgegeven, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden vergoed door de Staat. U betaalt hoogstens een eigen bijdrage. Dit wordt ook wel het stelsel van gesubsidieerde/gefinancierde rechtsbijstand genoemd, beter bekend als de pro deo advocaat.

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Het peiljaar is het jaar waarnaar de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden.

Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de

Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens.
Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten.

Kom ik in aanmerking voor pro deo rechtsbijstand?

10. Zijn er verder nog kosten?

Nee, verder zijn er geen kosten. In strafzaken hoeft u geen griffierechten te betalen. U hoeft dus alleen de kosten van rechtsbijstand te betalen.

 

 

 

 

 

 

Terug naar homepage