-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Rechtsbijstand voor ingewikkelde zaken

Indien er sprake is geweest van een hoog alcoholgehalte of van recidive in de afgelopen 5 jaren, moet u voor de vraag wanneer u het rijbewijs terug kunt krijgen, ook rekening houden met de samenloop met de CBR-procedure en de recidiveregeling alcohol. In die gevallen kunt u niet volstaan met het enkel indienen van een klaagschrift om snel het rijbewijs terug te krijgen. U moet u dan in alle drie de procedures laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat!

Samenloop CBR-procedure

In de volgende gevallen zal de politie niet alleen uw rijbewijs invorderen, maar krijgt u ook te maken met het CBR dat de geldigheid van het rijbewijs opschort:

Het heeft in die gevallen geen zin om een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank om het rijbewijs terug te krijgen nu u zelfs in het positieve geval, dat de rechtbank beslist dat het rijbewijs aan u teruggegeven kan worden, het rijbewijs nooit feitelijk in handen krijgt. Het rijbewijs zal direct door het CBR worden doorgestuurd naar het CBR vanwege de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs.

U moet eerst het rijbewijs via het CBR terug zien te krijgen via een bezwaarschriftprocedure of het met goed gevolg afronden van het onderzoek naar de rijgeschiktheid.

Onze gespecialiseerde advocaten kunnen u hierbij bijstaan.

> Meer informatie samenloop met CBR-procedure

Recidiveregeling alcohol

Indien u nog geen 5 jaren terug bent veroordeeld voor rijden onder invloed van alcohol en u nu opnieuw bent hiervoor bent aangehouden, waarbij het alcoholgehalte meer dan 570 µg/l of 1,3 ‰ bedroeg, of waarbij u medewerking aan de ademanalyse of het bloedonderzoek hebt geweigerd, krijgt u te maken met de recidiveregeling alcohol (art. 123b WVW).

De recidiveregeling alcohol houdt in dat het rijbewijs na de veroordeling door de rechter automatisch ongeldig wordt verklaard, ook wanneer de rechter zou bepalen dat u het rijbewijs terug kunt krijgen.

Voor die tijd kunt u echter nog wel het rijbewijs weer terugkrijgen, dus het indienen van een klaagschrift bij de rechtbank kan zin hebben. Laat u wel bijstaan door een gespecialiseerde advocaat die precies weet wat er moet gebeuren om uw rijbewijs zo snel mogelijk terug te krijgen en zodat u zo lang mogelijk het rijbewijs in uw bezit kan houden.

> Meer informatie recidiveregeling alcohol

Terug naar homepage