-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Samenloop met CBR-procedure

Schorsing geldigheid rijbewijs via CBR

Het is niet zonder meer mogelijk om het rijbewijs terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij

In die gevallen krijgt u namelijk ook te maken met het CBR; Het CBR zal de geldigheid van uw rijbewijs schorsen en aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Wij zullen dit verder uitleggen.

Rijden onder invloed – alcoholgehalte > 785 µg/l bij normaal bestuurders

Wanneer bij rijden onder invloed een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l is geconstateerd zal de politie direct uw rijbewijs invorderen. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie wat er met uw rijbewijs moet gaan gebeuren. Uw rijbewijs zal voor minimaal 8 maanden worden ingehouden. Alleen wanneer de officier van justitie niet binnen 10 dagen besluit tot invordering van het rijbewijs, krijgt u het rijbewijs eerder terug.

CBR: onderzoek + schorsing geldigheid rijbewijs
Bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l is het echter niet gunstig voor u om het rijbewijs via het strafrecht eerder terug te krijgen. Het heeft daarom ook geen zin om een klaagschrift in te dienen. Dit heeft te maken met de CBR-procedure. Bij een dergelijk alcoholgehalte zal het CBR aan de bestuurder een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Ook zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

Advies: dien geen klaagschrift in
Het is belangrijk om eerst het rijbewijs via het CBR terug te krijgen voordat u een klaagschrift indient bij de rechtbank. Teruggave van het rijbewijs via een klaagschriftprocedure in het kader van de strafzaak zal namelijk nooit tot gevolg hebben dat u uw rijbewijs feitelijk ook terugkrijgt. Het rijbewijs zal direct worden doorgestuurd naar het CBR. U kunt in dat geval het rijbewijs beter bij het strafrecht laten zodat u later – bij de oplegging van een ontzegging van de rijbevoegdheid – kunt profiteren van aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest.

Pas nadat u het rijbewijs terug heeft via het CBR, heeft het zin om een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen. Laat u wel bijstaan tijdens de zitting van de politierechter of tijdens de OM-zitting zodat de advocaat de straf kan afstemmen om het CBR-traject.

Rijbewijs terug via CBR

Het is alleen mogelijk om het rijbewijs eerder terug te krijgen door een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR en gelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dit kan echter alleen maar wanneer u

  1. ten onrechte door de politie als bestuurder bent aangemerkt
  2. er tijdens het alcoholonderzoek fouten zijn gemaakt waardoor de uitslag van de ademanalyse niet juist is

Of er gronden bestaan om bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR moet een gespecialiseerde advocaat beoordelen om basis van het proces-verbaal van de politie. Onze advocaten kunnen dat voor u opvragen en beoordelen of er mogelijkheden bestaan om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Indien er geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek en u ook als bestuurder van een motorrijtuig bent gepakt wegens rijden onder invloed, zult u er niet aan ontkomen om het onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan. De hele procedure van het onderzoek naar de rijgeschiktheid duurt ongeveer 4 – 6 maanden. U krijgt het rijbewijs pas via het CBR terug nadat u door een psychiater in het kader van dat onderzoek bent goedgekeurd. De psychiater moet vaststellen dat u nog geschikt bent en dat er geen sprake is van alcoholmisbruik. Ons advies is om het rijbewijs al die tijd bij de officier van justitie (het CVOM) te laten zodat u later – bij de definitieve strafoplegging – kunt profiteren van de aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest.

Verder is het wel belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit geldt niet alleen voor mensen die vaker wat meer alcohol drinken. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid zit vol met strikvragen en valkuilen, waardoor ook personen die vrijwel nooit alcohol drinken en alleen de laatste keer te veel hadden gedronken, door de psychiater als alcoholmisbruiker worden aangemerkt. Uit onderzoek in 2011 is gebleken dat 95% van de onderzochte personen NIET geschikt werden bevonden. Met de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid – ALCOHOL” kunt u zich voorbereiden op het onderzoek bij de psychiater en kunt u voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt. Met de brochure slaagt maar liefst 90% voor het onderzoek!

Bestel ‘Brochure onderzoek naar de rijgeschiktheid ALCOHOL’

Over het algemeen duurt het 3 – 5 weken voordat u de beslissing van het CBR ontvangt. Na invordering van uw rijbewijs adviseren wij u wel om alvast de zaak bij ons aan te melden zodat wij het proces-verbaal van de politie kunnen opvragen om te controleren of er geen fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek en u ook verder kunnen bijstaan tijdens de procedure bij de politierechter of tijdens de OM-zitting.

Rijden onder invloed – alcoholgehalte > 570 µg/l bij beginnend bestuurders

Wanneer u als beginnend bestuurder (=rijbewijs korter dan 5 jaar) bent gepakt met een alcoholgehalte van 570 µg/l geldt in wezen hetzelfde als hierboven staat vermeld bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l bij normaal bestuurders (= meer dan 5 jaar het rijbewijs).

Het CBR zal een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en de geldigheid van het rijbewijs direct schorsen. Een advocaat moet dan eerst voor u beoordelen of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek. Als dat niet het geval is, zult u het onderzoek naar de rijgeschiktheid moeten ondergaan. Het advies is dan om het rijbewijs zo lang bij de officier van justitie te laten. Bereid u wel goed voor op het onderzoek bij de psychiater en bestel de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid – ALCOHOL“.

Bestel ‘Brochure onderzoek naar de rijgeschiktheid ALCOHOL’

Pas nadat u het rijbewijs terug heeft via het CBR, heeft het zin om een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen. Laat u wel bijstaan tijdens de zitting van de politierechter of tijdens de OM-zitting zodat de advocaat de straf kan afstemmen om het CBR-traject.

Rijden onder invloed – 3x in 5 jaar

Wanneer u in de afgelopen vijf jaren in totaal 3 keer bent gepakt wegens rijden onder invloed, heeft het nauwelijks zin om een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs via het strafrecht terug te krijgen. De kans op succes is erg klein.

Bovendien hebt u bij 2x recidive ook een groot probleem met het CBR. Het CBR zal u dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen, maar ook zal de geldigheid van uw rijbewijs worden geschorst totdat na het onderzoek bij de psychiater. Het heeft nauwelijks zin om een bezwaarschrift tegen de maatregel van het CBR in te dienen nu het enkele criterium is dat u hebt gereden onder invloed van alcohol. Ook een lager alcoholgehalte is in zoverre voldoende voor het opleggen van het onderzoek en de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Wel kunt u een bezwaarschrift indienen wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt.

Als alles verder correct is verlopen, zult u het onderzoek naar de rijgeschiktheid moeten ondergaan. Het advies is dan om het rijbewijs zo lang bij de officier van justitie te laten. Bereid u wel goed voor op het onderzoek bij de psychiater en bestel de informatiebrochure “Onderzoek naar de rijgeschiktheid – ALCOHOL”.

Bestel ‘Brochure onderzoek naar de rijgeschiktheid ALCOHOL’

Ook bij rijden onder invloed van alcohol met 2x recidive kunt u te maken krijgen met de recidiveregeling alcohol. Het kan dus zijn dat uw rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de politierechter of na de acceptatie van de strafbeschikking tijdens een OM-zitting.

Het is in ieder geval wel verstandig om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde strafrecht en CBR-advocaat. Vanwege de recidive is het belangrijk dat in beide procedures goed verweer wordt gevoerd.

Terug naar homepage