-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Bijstand zitting teruggave rijbewijs

Wilt u bijstand van een gespecialiseerde advocaat tijdens de zitting in het kader van de klaagschriftprocedure, dan kan dat uiteraard ook. Hoewel onze klaagschriften al erg uitgebreid zijn opgesteld en wij er op deze wijze voor zorgen dat alle mogelijke argumenten voor teruggave van het rijbewijs vóór de zitting al bij de rechter bekend zijn, is het vaak ons advies wel om u ook tijdens de zitting te laten bijstaan door een advocaat. Wij zullen de voordelen van de bijstand van de advocaat tijdens de zitting voor u op een rijtje zetten.

1. Uitgebreide voorbereiding zitting

Wij bereiden onze cliënten altijd erg goed voor op de zitting zodat niets aan het toeval wordt overgelaten. Wij vertellen u precies welke vragen u kunt verwachten en op welke wijze u hierop kunt reageren. Hierdoor voorkomt u dat u mogelijk verkeerde antwoorden op zitting geeft en is de kans op teruggave het grootst.

2. Rechter en officier weten niets van CBR-procedure en recidiveregeling alcohol

U zult het haast niet geloven, maar de rechter en de officier weten vaak niets over de samenloop van de strafzaak met de CBR-procedure en de recidiveregeling alcohol. Rechters en officieren houden zich alleen bezig met het strafrecht en het ontbreekt hen vaak aan specifieke kennis over wat de bestuursrechtelijke CBR-procedure precies inhoudt, wat u daarbij te wachten staat en hoe zich dat verhoudt tot de strafzaak en het verzoek tot teruggave van het rijbewijs. Het is daarom belangrijk dat een in alle drie de procedures gespecialiseerde advocaat de rechter en de officier hierover kan informeren.

3. U voelt zich zekerder

Met een advocaat aan uw zijde en wanneer u bovendien ook goed bent voorbereid, voelt u zich een stuk sterker tijdens de zitting. Mochten sommige dingen tijdens de zitting u niet duidelijk zijn, kan de advocaat hierop direct voor u reageren zodat een en ander steeds in goede banen wordt geleid.

4. Aanvulling klaagschrift en standpunt

Ter terechtzitting zal de advocaat het klaagschrift nader toelichten en waar nodig aanvullen zodat de rechter een volledig beeld krijgt van de zaak. De advocaat zal de belangrijkste punten aanstippen en ook vanuit juridisch perspectief alle argumenten voor de rechter op een rijtje plaatsen zodat de rechter in die opsomming eerder overtuigd zal raken om u het rijbewijs terug te geven.

5. Slechts één kans

Wat veel cliënten zich niet realiseren is dat u maar één kans krijgt om via een klaagschriftprocedure het rijbewijs eerder terug te vragen. U moet dan ook zeker weten dat u er echt alles aan hebt gedaan om het rijbewijs terug te krijgen.

Wanneer het klaagschrift ongegrond wordt verklaard en u het rijbewijs niet tussentijds terug krijgt, hebt u een groot probleem. De volgende kans is dan pas aanwezig bij de zitting en ook dan hebt u nog een probleem wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de rechter. U kunt dan weliswaar hoger beroep instellen maar dat dit hoger beroep draagt niet bij aan een eerdere teruggave van het rijbewijs. Het rijbewijs blijft bij het OM totdat de volledige inhoudingstermijn is verstreken.

Conclusie

Wij adviseren u daarom om altijd gebruik te maken van de bijstand van een gespecialiseerde advocaat tijdens de zitting in het kader van de klaagschriftprocedure. Met een specialist aan uw zijde vergroot u de kans op teruggave van het rijbewijs!

Aanmelden nieuwe zaak

Terug naar homepage