-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Klaagschrift indienen zinvol na invordering rijbewijs?

Lang niet in alle gevallen is het zinvol om een klaagschrift in te dienen na invordering van het rijbewijs wegens rijden onder invloed van alcohol. De kans van slagen is afhankelijk van het alcoholgehalte en de vraag of het de eerste keer is. Wij adviseren cliënten daarom alleen een klaagschrift in te dienen wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden:

Klaagschrift alleen indienen bij beperkt alcoholgehalte

Wanneer u wordt verdacht van rijden onder invloed, dan hebt u de grootste kans om het rijbewijs via een klaagschriftprocedure terug te krijgen bij

Klaagschrift alleen indienen bij spoedeisend belang

Verder is het van belang dat u echt een spoedeisend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs. Alleen dan heeft het zin om een klaagschrift in te dienen. Dit spoedeisend belang moet echt aangetoond worden middels bewijsstukken. Samen met een gespecialiseerde advocaat kunt u bespreken welke bewijsstukken in uw zaak nodig zijn om de rechter te overtuigen dat het rijbewijs aan u moet worden teruggegeven.

Klaagschrift alleen indienen bij geen of beperkte recidive

De meeste kans hebt u natuurlijk om het rijbewijs terug te krijgen wanneer het de eerste keer is dat u gepakt bent wegens rijden onder invloed, maar ook bij recidive is het niet onmogelijk om het rijbewijs terug te krijgen. Het is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Wij kunnen voor u een voorzichtige inschatting maken voor uw situatie. Neem gerust contact met ons op.

Terug naar homepage