-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Voordelig

Bij ons krijgt u gespecialiseerde rechtsbijstand tegen een scherpe prijs. Dit kunnen wij u bieden omdat wij

  • erg snel en efficiënt werken
  • gespecialiseerd zijn in klaagschriftprocedures
  • precies weten welke verweren wel en niet slagen
  • op zichzelf al een laag honorarium van € 135,00 excl. BTW per uur hanteren.

Klaagschrift al voor € 475,00 excl. BTW

Bij ons hebt u al een zeer uitgebreid en overtuigend klaagschrift voor € 475,00 excl. BTW en 6% kantoorkosten. In overleg met u stellen wij een uitgebreid klaagschrift op waarin alle argumenten zijn verwerkt om het rijbewijs terug te krijgen. Daarmee zijn wij het voordeligste advocatennetwerk voor het terugvragen van uw rijbewijs.
Het klaagschrift vormt de basis voor de procedure. Wij begeleiden u stap voor stap door het hele proces. We zullen precies aangeven welke documenten wij ter onderbouwing van het klaagschrift nodig hebben en wij bereiden u voor op de zitting zelf. Onze rechtsbijstand veel gaat verder dan het enkel opstellen van een klaagschrift. Wij bereiden u volledig voor op wat u kunt verwachten en hoe de procedure verloopt.

Onze werkzaamheden:

  • Intake + opvragen informatie en documenten
  • Opstellen uitgebreid klaagschrift in concept
  • Voorleggen concept aan u ter goedkeuring
  • Definitief klaagschrift indienen bij akte bij de rechtbank
  • Informeren over datum zitting en voorbereiding op zitting

Aanvullende werkzaamheden

Indien u ook onze verdere rechtsbijstand wenst, is dat uiteraard ook mogelijk. Wij kunnen voor u ook het proces-verbaal van de politie opvragen om na te gaan of het alcoholonderzoek op de voorgeschreven wijze is verricht en wij kunnen u bijstaan tijdens de zitting in het kader van de klaagschriftprocedure.

In een overzicht:

Aanvullende rechtsbijstand

Omschrijving Kosten
(vaste prijs, excl. 21% BTW en 6% kantoorkosten)
Toelichting
Opvragen proces-verbaal
+ advies of alcoholonderzoek juist is verricht
€ 225,00 Wij vragen voor u het proces-verbaal op bij het CVOM. Wij zullen het proces-verbaal uitvoerig bestuderen en u adviseren. Dit is een uitgebreid advies waarin wij stap voor stap zullen nagaan of aan de voorschriften voor het alcoholonderzoek is voldaan.
Bijstand klaagschriftprocedure € 550,00 In deze tijdsindicatie zijn de reiskosten, de bespreking (30 min) voor de zitting en de bijstand tijdens de klaagschriftprocedure meegenomen.

Pro deo rechtsbijstand

Onze advocaten verlenen ook pro deo rechtsbijstand aan cliënten die een te laag inkomen hebben om zelf de advocaat te kunnen betalen. De advocaat vraagt dan een toevoeging voor u aan bij de Raad voor Rechtsbijstand.Wanneer een toevoeging wordt afgegeven, betekent dit dat de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden vergoed door de Staat. U betaalt hoogstens een eigen bijdrage. Dit wordt ook wel het stelsel van gesubsidieerde/gefinancierde rechtsbijstand genoemd, beter bekend als de pro deo advocaat.

Of u in aanmerking komt voor een toevoeging is afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Het peiljaar is het jaar waarnaar de Raad voor Rechtsbijstand kijkt om te beoordelen of u op basis van uw inkomen en vermogen in aanmerking komt voor een pro deo advocaat strafrecht. Het peiljaar is altijd 2 jaar geleden.

Bepalend is het verzamelinkomen in het peiljaar. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen. Het gaat om het inkomen dat door de Belastingdienst is vastgesteld op basis van uw aangifte. Indien u geen aangifte heeft gedaan, dan wordt er uitgegaan van het belastbaar inkomen dat de

Belastingdienst heeft vastgesteld op basis van de bij hen bekende gegevens.
Op zich hoeft u uw verzamelinkomen niet precies te weten. Het is alleen voor uzelf prettig om een inschatting te kunnen maken of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, en om te weten welke eigen bijdrage u kunt verwachten.

Inkomensgrenzen pro deo rechtsbijstand

In het geval dat u dit jaar minimaal 15% minder verdient dan in het peiljaar, dan kunt u overwegen om later nog een peiljaarverlegging aan te vragen. Een peiljaarverlegging houdt in dat u de Raad voor Rechtsbijstand vraagt om niet te kijken naar uw inkomen van twee jaar geleden, maar naar een geschat inkomen dit jaar.

Terug naar homepage