-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Straffen bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets of scooter

Bij rijden onder invloed met de bromfiets, snorfiets of scooter moet u uiteindelijk verschijnen bij een OM-zitting of zitting bij de politierechter waarbij aan u een boete en een rijontzegging kan worden opgelegd. Wat veel mensen niet weten is dat de straffen voor rijden onder invloed op een bromfiets, snorfiets of scooter aanmerkelijk lager liggen dan bij rijden onder invloed met overige motorrijtuigen.

Rijontzegging bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets en scooter

De duur van de op te leggen rijontzegging bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets en scooter is afhankelijk van het alcoholgehalte en de omstandigheden van het geval.
Primair is het alcoholgehalte van belang. Op basis daarvan wordt de duur van de rijontzegging bepaalt overeenkomstig de LOVS Oriëntatiepunten. Voor rijden onder invloed met de bromfiets, snorfiets en scooter geldt een veel lagere duur voor de rijontzegging dat bij andere motorrijtuigen.

Voor u is het van belang om te weten dat de officier van justitie met name bij rijden onder invloed met de bromfiets, snorfiets en scooter andere richtlijnen hanteert dan rechters en daardoor tijdens een OM-zitting een aanzienlijk hogere straf kan opleggen dan u bij een rechter zou krijgen. Wees hierop bedacht en ga altijd samen met een advocaat naar een OM-zitting. Een gespecialiseerde advocaat krijgt het vaak nog voor elkaar om vanwege uw persoonlijke omstandigheden een lagere duur van de rijontzegging te krijgen tijdens een OM-zitting.

Boete bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets en scooter

Voor de boete bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets en scooter geldt in wezen hetzelfde als bij de rijontzegging. Ook hier wordt de hoogte van de boete primair bepaald op basis van de LOVS Oriëntatiepunten en ook voor de boete geldt dat de officier tijdens de OM-zitting vaker hoger zit qua straf dan door rechters wordt opgelegd.

Bovendien geldt voor de boete dat deze iets omhoog gaat wanneer u vanwege uw persoonlijke omstandigheden een lagere duur van de rijontzegging krijgt. In beginsel geldt hierbij als uitgangspunt dat voor iedere maand minder rijontzegging de boete met € 250,00 omhoog gaat, maar in de praktijk lukt het ons vaak om die boete weer aanzienlijk lager te krijgen. Rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat kan dus echt helpen.

Beginnend bestuurder vs normaal bestuurder

Voor het bepalen van de straf bij rijden onder invloed met de auto of motor is verder van belang hoe lang de bestuurder beschikt over zijn rijbewijs.

Beginnend bestuurder;
Een beginnend bestuurder is een bestuurder die nog geen 5 jaar over zijn rijbewijs beschikt. Wanneer iemand eerst een bromfietsrijbewijs (AM) heeft gehaald, geldt er zelfs een termijn van 7 jaren.

Normaal bestuurder
Een normaal bestuurder is een bestuurder die langer dan 5 jaar over zijn rijbewijs beschikt.

De straffen voor beginnend bestuurder zijn bij rijden onder invloed met de bromfiets, snorfiets of scooter aanzienlijk hoger dan voor normaal bestuurders. Dit zien we met name in het feit dat eerder een onvoorwaardelijke rijontzegging kan worden opgelegd. De grens voor beginnend bestuurder qua alcoholgehalte ligt ook lager waardoor ook het rijbewijs eerder kan worden ingevorderd.

Overige factoren

Daarnaast zijn nog andere factoren van belang voor de bepaling van de hoogte van boete of de rijontzegging;

  • Recidive in de afgelopen 5 jaar (te rekenen vanaf het moment van veroordeling tot en met de dag dat u weer gepakt bent wegens rijden onder invloed)
  • Betrokkenheid bij een verkeersongeval
  • Gevaarzettend rijgedrag

Voor ieder van deze factoren komt er in wezen een maand bij de duur van de rijontzegging.

> Meer informatie straffen (boete en rijontzegging) bij rijden onder invloed met bromfiets, snorfiets en scooter

Terug naar homepage