-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Voorbeeld klaagschrift indienen bij alcoholgehalte 810 ug/l

In de volgende gevallen adviseren wij u om GEEN klaagschrift in te dienen bij de rechtbank om uw rijbewijs eerder terug te krijgen:

Voorbeeld klaagschrift alcoholgehalte 810 ug/l

Stel bij u is een alcoholgehalte van 810 ug/l geconstateerd. U hebt al langer dan 5 jaar uw rijbewijs en wordt daardoor aangemerkt als normaal bestuurder. Het is uw eerste aanhouding en u hebt al 30 jaar uw rijbewijs. Het gaat dus echt om een incident. U bent DGA van een grote onderneming en rijdt jaarlijks 80.000 kilometer voor uw werk. Zonder uw rijbewijs kunt u geen klanten bezoeken en dreigt het helemaal mis te gaan met uw onderneming. U hebt dus een evident belang bij teruggave van het rijbewijs.

Toch adviseren wij u niet om direct een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Doet u dat wel dan zal het volgende gebeuren.

Binnen 2 weken wordt uw klaagschrift bij de rechtbank behandeld. U vertelt aan de rechter hoeveel spijt u ervan hebt, dat dit echt de eerste keer is geweest en dat het echt nooit meer zal gebeuren. Ook legt u uit wat de financiële gevolgen voor u zijn als het rijbewijs voor de – op grond van de richtlijnen – voorgeschreven duur van 8 maanden wordt ingehouden. De rechter weegt alles af en met name omdat het de eerste keer is en u echt een evident belang hebt bij teruggave van het rijbewijs verklaart de rechter het klaagschrift gegrond. Mooi denkt u, dat rijbewijs hebt u alvast terug.

Maar 2 weken later krijgt u post van het CBR. In de brief staat dat aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd, maar ook dat de geldigheid van uw rijbewijs is geschorst. Wat betekent dat nu voor u?

Allereerst betekent dit dat u moet deelnemen aan een erg lastig onderzoek dat u nooit mag onderschatten. Alleen met gedegen voorbereiding via onze informatiebrochure hebt u een kans om met goed gevolg door het onderzoek te komen.
Maar dit betekent ook dat uw rijbewijs door het CBR wordt afgepakt totdat u het onderzoek volledig hebt afgerond en de psychiater zegt dat u rijgeschikt bent. Gemiddeld duurt het vanaf het moment dat u de kosten voor het onderzoek hebt betaald ongeveer 4 – 6 maanden voordat u een uitslag van het CBR krijgt.

Al die tijd bent u dus opnieuw het rijbewijs kwijt. Normaal gesproken zou het rijbewijs in die periode bij het CVOM liggen omdat de officier van justitie had besloten tot inhouding van het rijbewijs en zou u de rechter bij de uiteindelijke oplegging van de definitieve straf rekening houden met deze tijd dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest door te bepalen dat deze tijd in mindering moet worden gebracht op de uiteindelijk op te leggen duur van de ontzegging van de rijbevoegdheid.

Maar nu u het rijbewijs eerder in de strafzaak terug hebt gekregen, kunt u niet van deze ‘aftrek’ profiteren. Meestal duurt het zo’n 5 tot 6 maanden totdat uw strafzaak bij de politierechter dient. U hebt dan net de uitslag van het onderzoek binnen. Wanneer u daarbij geschikt bent verklaard en uw rijbewijs via het CBR weer terug zou krijgen, moet u het daarna weer inleveren in het kader van de strafzaak als de strafrechter een ontzegging van de rijbevoegdheid oplegt van langere duur dan die paar weken dat uw rijbewijs eerder ingehouden is geweest.

In feite wordt u dan dubbel gestraft, terwijl normaal gesproken (als u geen klaagschrift had ingediend) de periode van de inhouding van het rijbewijs parallel loopt aan de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs en u dan over deze periode wel zou profiteren van de aftrek van de periode dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest. Een rechter heeft dan meer mogelijkheden om een gedeelte van de ontzegging van de rijbevoegdheid voorwaardelijk op te leggen, waardoor u het rijbewijs na teruggave van het CBR echt kunt behouden.

Wat kunnen wij dan wel doen?

Betekent dit dan dat u bij een alcoholgehalte van 810 ug/l beter niets kunt doen?
Nee, dat is ook niet ons advies. Er worden namelijk ook fouten gemaakt door politie en justitie en het is belangrijk dat de advocaat u voorbereidt op het onderzoek bij de psychiater.

Neem in die gevallen contact met ons op. Wij kunnen dan eerst het proces-verbaal bij de politie opvragen om na te gaan of het alcoholonderzoek volgens de daardoor geldende voorschriften is verricht. Zijn er fouten gemaakt, dan kan er niet langer gesproken worden van een geldig alcoholonderzoek en dient dit te leiden tot vrijspraak. In dat geval is het juist weer wel verstandig om direct een klaagschrift in te dienen om het rijbewijs eerder terug te krijgen. Ook kunnen wij dan gelijktijdig via een bezwaarschriftprocedure bij het CBR uw rijbewijs snel weer terug krijgen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan direct contact met ons op.

Terug naar homepage