-
Bel voor gratis toets van uw zaak
085-4865262

Kan ik zelf een klaagschrift indienen om rijbewijs terug te krijgen?

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten of ze ook zelf een klaagschrift kunnen indienen om het rijbewijs terug te krijgen. Ons antwoord daarop is: ja, maar……

Alleen als u echt weet wat u moet aanvoeren

U kunt zelf een klaagschrift indienen, maar u moet dan wel goed weten welke argumenten u moet aanvoeren om de kans op teruggave van het rijbewijs zo groot mogelijk te laten zijn. Lang niet iedereen is daartoe is staat. Het gaat om meer dan een verhaaltje dat u spijt hebt en dat u het rijbewijs zo hard nodig hebt. Het is belangrijk dat u in het klaagschrift alle argumenten verwerkt die de rechter ervan kunnen overtuigen om het rijbewijs bij wijze van uitzondering aan u terug te geven. Want vaste regel is gewoon dat u het rijbewijs voor de volledige periode van de inhouding kwijt bent. Alleen in bijzondere gevallen wordt het rijbewijs eerder terug gegeven.

Onderbouwing klaagschrift

Het is niet alleen zo dat het klaagschrift de juiste argumenten moet bevatten, maar ook een goede onderbouwing aan de hand van bewijsstukken. Onze advocaten leggen u precies uit wat er voor nodig is om de rechter ervan te overtuigen dat u het rijbewijs niet langer kunt missen.

Indiening klaagschrift bij akte

Het klaagschrift moet door de advocaat op formele wijze bij akte worden ingediend. Dit houdt in dat de advocaat het klaagschrift bij de griffie van de rechtbank dient in te leveren en dat hiervan een akte wordt opgemaakt.

Maar één kans

U moet ook goed beseffen dat u maar een kans krijgt om uw rijbewijs terug te krijgen. Hoger beroep of het indienen van een nieuw klaagschrift is niet mogelijk. U moet het dus in een keer goed doen.

Zelf proberen?

U hoort het al. Ja, het is mogelijk dat u zelf een klaagschrift indient, maar dat is zeker niet ons advies. Indien u zelf goed in staat bent om uzelf (mondeling) te verdedigen op een zitting, kunt u er nog voor kiezen om in ieder geval alleen het klaagschrift door een gespecialiseerde advocaat te laten opstellen, maar dat is toch zeker wel het minimum dat moet gebeuren om een goede kans te hebben om het rijbewijs snel weer terug te krijgen.

Aanmelden voor indienen klaagschrift

Terug naar homepage